Nyheder fra Sæby

1 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Sæby og omegn

Job tilbydes:
Organist søges
Stillingen som organist ved Volstrup Kirke og Understed-Karup Kirker, Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. januar 2022 eller efter aftale. Vi søger en organist, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet kan spille både traditionel kirkemusik, samt rytmisk musik Vi tilbyder en stilling på 10 timer pr. uge. en stilling ved tre i Vendsyssel smukkeste beliggende landsbykirker en stilling, hvor du bliver sparringspartner for præsten ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger en stilling, hvor der med den rette organist er gode udviklingsmuligheder i sognene sogne, der ligger tæt på Sæby og Frederikshavn med gode skoler, børnehaver, muligheder for at finde bopæl, velfungerende musikskoler og et rigt kulturliv Orglet i Volstrup Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 2006 – 14 stemmer, 2 manualer, pedal Orglet i Understed Kirke er et Bruno Christensen & Sønner fra 1977 – 7 stemmer, 1 manual, pedal Orglet i Karup Kirke er et Jydsk Orgelbyggeri fra 1965 – 6 stemmer, 1 manual, pedal Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.  Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 317.853,20 kr. – 387.310,88 årligt (nutidskroner).  Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.896,13 kr. – 63.517,15 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.  Basisløntrin 1 udgør kr. 306.708,73 årligt (nutidskroner) og  Basisløntrin 2 udgør kr. 322.247,03 årligt (nutidskroner).  Indplacering sker efter anciennitet.  Rådighedstillægget udgør årligt 36.995,96 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Ansættelse af en organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.246,84 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 292.103,12 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner) Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås inden ansættelsen mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Peter Falck Overgaard Sørensen, tlf. 91 19 64 59 Ansøgningsfrist lørdag den 1. januar 2022, kl. 12. Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i uge 50. Ansøgning samt evt. referencer, sendes til Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd v/formand Frits Sønderskov Christensen på mail: 8443fortrolig@SOGN.DK Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen der er tre måneders prøvetid
Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd kirkekasse
Indrykket 3. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk