Frederikshavn Kommune går forrest i kampen mod klimaudfordringerne

Profilbillede
Rebecca Sejer Werge

Frederikshavn Kommune er én af de første nordjyske kommuner, som træder ind i fællesskabet af såkaldte DK2020-kommuner, der skal sætte turbo under klima-ambitionerne og udvikle klimaplaner og klimaindsatser, som lever op til Parisaftalens mest ambitiøse målsætning. 

Og det er altså ikke kun store, internationalt kendte byer som London og Los Angeles, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen. Også Frederikshavn Kommune har sat det sidste punktum i en topambitiøs klimaplan og træder ind i en kreds af kommuner, der har papir på, at de lever op til at reducere deres CO2-udledning med 70 procent inden 2030.

Klimaplanen er blevet udarbejdet med inspiration fra verdens førende byer på området og efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40. C40 er et netværk af storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

Udvikling af topambitiøse klimaplaner

De 20 danske kommuner er udvalgt til det danske klimaprojekt DK2020, der er igangsat af foreningen Realdania. DK2020 har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Her har kommunerne siden foråret 2019 været i gang med et forløb, der gør dem i stand til at udvikle en klimaplan, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. 

Både eksperter fra C40 og Danmarks Grønne Tænketank, CONCITO har været til stor hjælp, og samtidig gjort det muligt at lave en klimaplan, der indeholder konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 

Handling bag ordene

Der er ikke blot tale om tomme løfter. Det er mere end bare ord, og der skal handling bag dem - og dét kommer der. Klimaplanen indeholder nemlig konkrete tiltag om opførelse af biogasanlæg, omlægning af afgrøder, mere skov, omlægning til vedvarende energi og flere grønne drivmidler i skibsfarten. Disse tiltag har Frederikshavn Kommune netop indgået nedskrevne partnerskabsaftaler om, blandt andet med de to lokale landbrugsforeninger og med både Skagen og Frederikshavn Havn, og dermed forpligter både erhvervslivet, havnene og landbruget sig.

DK2020-kommunerne skriver historie

Danmark er det første land i verden, hvor en gruppe af kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner. De 20 kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus, som alle er med til at skrive historie i den verdensomspændende kamp for klimaet. En stor del af den viden de danske kommuner frembringer med DK2020 bringes også ind i og bruges i C40s internationale arbejde. 

Klimaoptimering og bæredygtighed er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket - også længe inden det var ord, danskerne brugte på daglig basis. Med klimaprojektet DK2020 har de udvalgte danske kommuner fra hele landet mulighed for at sætte ekstra fart på den lokale klimakamp. 

Kilde: Redaktion
Flere artikler