Lærer til Sæbygårdskolen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da en af vores lærere har fået andet arbejde, søger vi pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter en lærer på fuld tid til Sæbygårdskolen.

Vil du gerne undervise på 5. – 9. årgang? Vil du gerne medvirke til at skabe inkluderende læringsmiljøer, så flest muligt af en årgang kan gå i skole på vores lokale folkeskole? Betragter du børn, unge og deres forældre ud fra et resursesyn? Ser du muligheder, hvor andre måske ser begrænsninger? Så er det måske netop dig, vi søger som lærer til Sæbygårdskolen.

Da vi er midt i et skoleår, vil dine opgaver i første omgang være ret fastlagte på forhånd. Det drejer sig bl.a. om 2-lærer-timer i dansk på en eller flere årgange og ca. 10 lektioners undervisning på lille hold (mellemform) af elever der har behov for specialpædagogisk bistand eller fagligt løft. Desuden vil opgaveoversigten indeholde et par hold med undervisning i kristendom, historie og/eller musik.

Når vi hen på foråret skal i gang med planlægningen af næste skoleår, vil du kunne byde ind i fagfordelingen på lige fod med skolens øvrige lærere.

Vi søger en lærer:

 • Der som udgangspunkt er dansklærer.
 • Der også har undervisningskompetence i et eller flere af fagene musik, kristendom eller specialpædagogik.
 • Der har overblik og kan arbejde struktureret.
 • Der har godt styr på sin klasseledelse.
 • Der både kan arbejde selvstændigt og i et forpligtende teamsamarbejde.
 • Der både kan tage nye initiativer og arbejde inden for en fastlagt ramme.
 • Der har overblik og kan tage nogle hurtige beslutninger, når arbejdsdagen udvikler sig anderledes end planlagt.
 • Der er parat til at træde til, når en kollega har brug for en hjælpende hånd.

Vi kan tilbyde

 • Gode kollegaer, som hjælper og støtter hinanden og gerne vil samarbejde.
 • Et godt teamsamarbejde om klasseteam, årgangsteam og fagteam.
 • En arbejdsplads, hvor der er brug for alle, og hvor alle har mulighed for at bidrage til og præge udviklingen.
 • En skole hvor der er konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
 • En arbejdsplads, hvor man har stor frihed og dermed også stort ansvar.
 • En høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdstiden
 • En personalegruppe der vægter det social samvær - vi har en velfungerende personaleforening.
 • Attraktive fysiske rammer både inde og ude, med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Sæbygårdskolen ligger centralt i Sæby lige op til Sæbygård Skov og med Sæby Spektrums idrætsfaciliteter som nærmeste nabo.

Vi har elever på 5.-9. årgang med 3-4 klasser på hver årgang. Skolen har desuden specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt en heldagsklasse. På skolen er der ansat 32 lærere, 4 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere.

Sæbygårdskolen, Sæby Skole og Stensnæsskolen udgør tilsammen Sydskolen. Sydskolens elever går på Sæby Skole i 0.-4. klasse og på Stensnæsskolen i 0.-6. klasse, hvorefter de overflyttes og går på Sæbygårdskolen resten af deres skoletid.

Se mere om Sæbygårdskolen og Sydskolen på www.sydskolen.aula.dk

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Chris Kramme på tlf. 98 45 66 92 eller mobil 23 98 57 75. 

Praktiske oplysninger

Ansættelsen er pr. 1. januar 2024 eller snarest muligt derefter. Der er ansøgningsfrist den 4. december 2023. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 6. december 2023.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Forud for ansættelse indhentes børne- og straffeattest.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=78e8f8f1)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Frederikshavn Kommune - Sæbygård Skoleafdeling, Sæbygårdvej, 9300 Sæby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946026

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet