Ledelsesmulighed på velfungerende botilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi fandt ikke det, vi søgte, så chancen for at blive leder på det velfungerende botilbud Hobbitten er stadig åben!

Når du træder ind på Botilbuddet Hobbitten, mærker du hurtigt den gode stemning og møder borgere og medarbejdere, der er travlt optaget af meningsfulde aktiviteter for den enkelte. Her er der nemlig stort fokus på at tage afsæt i det enkelte menneske, finde og gribe den umiddelbare motivation som middel til at sikre et liv i trivsel.

Hobbittens nuværende leder skal fremadrettet bedrive ledelse et andet sted i organisationen, og derfor mangler Hobbitten en ny leder. Den nye leder får mulighed for at opretholde den høje standard, der allerede er på stedet.

Som leder kommer du til et sted med mange muligheder for at udøve god ledelse. Der er sund økonomi og erfarne, dygtige medarbejdere. Din opgave bliver at bygge videre på dette fundament og lede Hobbitten ind i fremtiden både organisatorisk og fagligt.

Du har denne profil:

  • Du har en stærk ledelsesprofil med ledelseserfaring fra det specialiserede socialområde, hvorfor du er handlekraftig og udfylder dit ledelsesrum – naturligvis i tæt samarbejde med både medarbejdere, kollegaer og chef. 
  • Du tror på og leder ind i at tage afsæt i det enkelte menneske og tilrettelægge indsatser, der har afsæt i et fagligt grundlag, der beror på nyeste viden og forskning
  • Du sætter klare mål og forventninger for medarbejderne og formår at identificere og udnytte deres kompetencer, så den enkeltes faglige potentialer forløses.
  • Du har højt fokus på arbejdsmiljø og trivsel og er lydhør overfor medarbejdernes synspunkter og ideer.
  • Du tror på, at partnerskaber internt og eksternt er afgørende for at løse kerneopgaven, og du deler generøst ud af din viden og erfaringer til andre.

Her er hvad du kan se frem til som leder på stedet

Du vil overtage ledelsen af et velfungerende botilbud med en sund økonomi. Stedet tilbyder en medarbejdergruppe med høj anciennitet, og allerede etablerede partnerskaber til civilsamfundet som f.eks. handicapidrætsforeninger, og der er således betydelige muligheder for at skabe vedvarende liv og trivsel for dem det handler om. 

Din rolle indebærer aktiv deltagelse i udformningen af strategier og ambitioner for botilbuddet og engagement i et fremragende samarbejde med pårørende. Du er samtidig ankeret, der sikrer den fortsatte daglige drift af tilbuddet i alt fra personaleledelse, økonomistyring, vagtplan m.m. Naturligvis i samarbejde med ressourcepersoner ind i de enkelte opgaver. 

På kort sigt vil din primære opgave være at samle en medarbejdergruppe, der i en periode har været ledet på distancen. I samarbejde med medarbejdere og pårørende skal I identificere og tage de næste bedste skridt for at sikre, at Hobbitten fortsat bevarer og udvikler sin position som et attraktivt botilbud for målgruppen i Aalborg og de omkringliggende kommuner.

Derudover kommer du sammen med en helt ny ledergruppe/kollegagruppe til at udvikle kulturen for, hvordan vi skal samarbejde. Et nyt ledelsesfællesskab, der allerede nu understøtter og samarbejder om at skabe positive forandringer. Fokus for nuværende er at opsætte og efterleve strategiske mål inden for overskrifterne Borgertrivsel, Medarbejdertrivsel, Faglighed og Økonomi, således alle vores organisationer løftes til næste niveau.

Mere Botilbuddet Hobbitten

Hobbitten er et helhedstilbud under Almenboliglovens §105, med støtte efter Servicelovens § 85, hvor der er plads til 12 borgere organiseret i 3 levegrupper.

Målgruppen er kendetegnet ved en autismediagnose, i komorbiditet med varierende grad af psykisk udviklingshæmning, hvorfor de pædagogiske indsatser tilrettelægges ud fra et tidligt udviklingstrin om end altid med afsæt i det enkelte menneske og hans/hendes unikke afsæt i verden. Målgruppen er voksne borgere, der har brug for hjælp og støtte i alle livets forhold.

Hobbitten er en del af Center for Særlige Tilbud og Autisme i Voksensocialafdelingen i Job og Velfærd i Aalborg Kommune. 

Arbejdsstedets adresse
Hobbitten, Stygge Krumpens Vej 50, 9300 Sæby.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer. 

Samtaler
Vi forventer at holde 1. samtale den 12. marts og 2. samtale d. 21. marts 2024.

Går du videre til anden samtale, vil vi bede dig om udfylde en Garuda-profil, som du får online tilbagemelding på før 2. samtale. 

Tiltrædelse 1. maj 2024 eller snarest herefter.

Måske har du spørgsmål
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerchef Anne Louise Dall på 25 20 77 01. Dette mandag d. 26. februar kl. 9 – 10.30.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommunes Voksensocialafdeling

Vores DNA – en del af noget større
I Voksensocialafdelingen vil vi være pionerer i faglig særklasse. Vi sætter mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog.

Det er denne spændende organisatoriske virkelighed, du får mulighed for at blive en del af.

Vi har en stærk kultur, der omfavner et lige så stærkt menneskesyn. Vi tror på, at alle mennesker er forskellige og derfor har unikke måder at være betydningsfulde på. Det gælder både de mennesker, vi er her for, og de mennesker vi er her sammen med. Som en del af forvaltningen Job og Velfærd har vi en hel central rolle i at sikre vækst, fællesskab og velfærd i Aalborg Kommune.

Læs mere om vores organisation, og hvad vi står på her:

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold.

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.

Vores kommune – i rivende udvikling
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

www.aalborg.dk, Stygge Krumpenvej 50, 9300 Sæby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994794

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet