Omstillingspulje skal hjælpe corona-ramte virksomheder

Profilbillede
Rebecca Sejer Werge

Som følge af corona-pandemien er mange virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesbranchen blevet stillet overfor store udfordringer. Det samme gør sig gældende for disse brancher i Frederikshavn Kommune. Regeringen har derfor skabt en såkaldt omstillingspulje, der har til formål at række ud til de corona-ramte virksomheder og hjælpe dem med at omstille sig til den nye virkelighed.

Omstillingspuljen henvender sig særligt til rejsebureauer, hoteller, restauranter og andre virksomheder i turisme- og oplevelsesbranchen. Bevillingerne kan bruges både til omstilling i form af delfinansiering af fysiske faciliteter, men også til rådgivning og tilpasning af forretningsmodeller.

Ændret adfærd

COVID-19 har ændret kundernes adfærd, og på baggrund af den støtte virksomheden modtager fra omstillingspuljen, har de nu mulighed for at tiltrække helt nye kundesegmenter.

Blandt andet efterspørger danskerne i langt højere grad oplevelser i naturen, hvor de kan komme ud og udfolde sig. Med det følger også en langt større efterspørgsel på opbevaring af alt fra golfudstyr og dyre mountainbikes til fødevarer som ost, fisk og spegepølse.

Direktør hos Hotel Herman Bang, Lars Dannervig, har gået med tanker om at tilgodese denne stigende efterspørgsel, og da han hørte om omstillingspuljen gennem en samtale med Erhvervshus Nord, kom der rigtigt gang i projektet. Omstillingspuljen betyder nemlig, at der kan indhentes tilbud, og snart tilbydes gæsterne også en helt anden type indhold. Der er nemlig opvarmede depotrum på vej, heraf flere med køleskab, så man også kan opbevare sine spiselige souvenirs. Det betyder ligeledes, at man også får mulighed for at medbringe sin dyre mountainbike og cykle til Bangsbo.

Hårdt arbejde 

Omstillingsprocessen kræver hårdt arbejde fra virksomhederne selv, men det er af afgørende betydning, at corona-ramte virksomheder får den støtte, de har brug for at ruste forretningen til fremtiden.

Dette kan virksomhedsejer, Elin Hovedskov, der driver Farmors Cafe i Frederikshavn især nikke genkendende til. Også hun har fået støtte gennem omstillingspuljen, og kan med den bevilliget støtte give cafeens gårdhave et ansigtsløft. Nedlukningen i foråret 2020 ramte cafeen hårdt, da medarbejderne fra den ene dag til den anden blev sendt hjem, mens køkkenet stadig bugnede af råvarer, som pludselig var tilovers.  

Støtten, de otte lokale virksomheder i Frederikshavn Kommune har modtaget, lyder samlet set på 2,7 millioner kroner, og denne bevilliget støtte går altså til at omstille sig og se forretningssituationen fra en ny vinkel, til ideudvikling, finansiering og ikke mindst til at ruste virksomhederne til fremtiden.   


Kilde: Redaktion
Flere artikler