Organist på fuld tid søges til Sæby Kirke

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen som organist ved Sæby Kirke i Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat snarest muligt.

 

Sæby kirke er en gammel klosterkirke midt i en skøn by, der ligger smukt mellem strand og skov. I år fejrer byen sit 500-års købstadsjubilæum.

 

Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i sognet, der har et rigt kirkeliv, hvilket bl.a. afspejler sig i de mange velbesøgte gudstjenester, arrangementer og koncerter, der afholdes i kirken og ude i byen.

 

Vi søger en organist, der 

 • kan varetage den instrumentale musikledsagelse samt korledelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinger
 • lægger vægt på både traditionel kirkemusik og rytmisk musik
 • kan sætte sit præg på kirkens musikliv og bringe fornyelse ind
 • vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejde og kirkens øvrige aktiviteter, og som med engagement og indlevelse kan videreudvikle kirkens korarbejde
 • kan arrangere koncerter/musikarrangementer – gerne i samarbejde med det øvrige musikliv i byen
 • har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere
 • har gode organisatoriske evner og vil deltage i planlægnings- og medarbejdermøder
 • har lyst til faglige udfordringer og er indstillet på at deltage aktivt i menighedslivet
 • vil imødekomme ønsker om at spille til andet end salmer ved kirkelige handlinger

 

Hos os i Sæby Kirke

 

 • har vi mange kirkelige handlinger
 • rækker kirkens arbejde fra børn til seniorer
 • er vi vant til både orgel og klaver og brug af nye salmer
 • ser vi os som et rummeligt arbejdsfællesskab med dedikerede og engagerede ansatte og frivillige
 • tilbyder vi kort sagt en attraktiv stilling i en aktiv kirke, med åbenhed, venlighed og hjælpsomhed som pejlemærker i vores daglige arbejde.

 

Sæby sogn har ca. 9000 indbyggere, og der er ansat 2½ præster samt en organist på deltid foruden den fuldtidsorganist, vi nu søger.

 

Orglet i Sæby kirke er bygget af Bruno Christensen og Sønner i 1983 og har 27 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (HV,SV). Der er koblingsmanual (øverste manual). 256 setzerkombinationer (KO system).

Orglet i Sæby Kirkegårdskapel er bygget af P. Bruhn i 1972 og har 5 stemmer (1 man. og pedal)

I kirken findes et flygel (Hornung og Møller) og i sognehuset et keyboard.

 

Kirken råder endvidere over et automatisk klokkespil på 24 klokker, der styres fra computer på orgelpulpituret (Paccard/Thubalka) c1-c3.

 

Løn- og ansættelsesforhold

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem

Finansministeriet og CO10 og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en organist med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) vil være omfattet af overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat om overenskomstansættelse af DOKS-organister og faste lærere på kirkemusikskolerne på Folkekirkens område.

Ansættelse af en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) vil være omfattet af overenskomst for organister indgået mellem Kirkeministeriet og CO 10 – Centralorganisationen af 2010.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet kr. 296.266–433.004 (nutidskroner). Der ydes et årligt rådighedstillæg på kr. 22.836,18 (nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Foreningen inden ansættelsen.

 

Årslønnen for en organist med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem kr. 330.649–402.903 årligt (nutidskroner).

Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Rådighedstillæg: kr. 42.542,53–66.074,23 (nutidskroner).

 

Årslønnen for en organist med eksamen i orgel og korledelse (tidl. PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner), og basistrin 2 udgør kr. 335.220. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der ydes et rådighedstillæg på kr. 32.341,60 årligt (nutidskroner) i stillingen.

 

Øvrige oplysninger

 

Tjenestested er primært Sæby sogn, men kan i enkelte tilfælde omfatte f.eks. sygehus- og kirkegårdskapeller i Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.

 

Der er tre måneders prøvetid i stillingen, og der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden for Sæby menighedsråd Henrik Stage, tlf. 61 31 25 87, henrik.stage@live.dk

 

Ansøgning inkl. relevante bilag stiles til menighedsrådsformand Henrik Stage og sendes til  8440fortrolig@sogn.dk mærket "Organist" eller med ordinær post til Sæby kirkekontor, Strandgade 13, 9300 Sæby.

 

Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag den 6. marts 2024 kl. 12.00.

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt i Sæby kirke i uge 11.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sæby Kirkegård, Frederikshavnsvej, 9300 Sæby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994264

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet