Nedrivningspuljen: Idéer til landsbyfornyelse efterlyses

Foto: Frederikshavn Kommune.
dato

Frederikshavn Kommune har indledt brugen af de nye statslige landsbypuljemidler for 2023-2025.

Midlerne skal anvendes til at forbedre og forskønne miljøet i landsbyer og landdistrikter, primært ved at rive faldefærdige bygninger ned. Kommunen forventer at nedrive omkring 15 ejendomme i 2024 med hjælp fra puljen og opfordrer ejere af potentielle ejendomme til at henvende sig.

Puljen består af et årligt kommunalt rammebeløb på 1,4 mio. kr. og et større tilskud fra staten, der i 2023 udgjorde 2,7 mio. kr. Nedrivningspuljen har eksisteret siden 2014 og har bidraget til fornyelse i landsbyer og opland i det meste af kommunen.

Indtil 1. januar 2024 er der nedrevet 128 bygninger, herunder 148 boliger og en erhvervsbygning, med hjælp fra puljen.


https://www.frederikshavn.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-pressekontakt/nyheder-og-pressemeddelelser/nedrivningspuljen-ideer-til-landsbyfornyelse-efterlyses/
Kilde: Frederikshavn Kommune